Skip to content

Testing and support in Polish


Jak zatrzymać rozprzestrzenianie się Covid-19 (koronawirusa) – testowanie i wsparcie

Test na Covid-19 – jak zamówić?

Jeżeli występują objawy, należy jak najszybciej zrobić test, aby zbadać obecność Covid-19 (koronawirusa).

Test jest bezpłatny i prosty.

Test można zamówić online na stronie gov.uk/get-coronavirus-test

W przypadku problemów w trakcie korzystania z usługi online (dla Anglii) należy:

 • Zadzwonić pod 119
 • Aby uzyskać dostęp do tłumacza, zadzwonić pod 119, wybrać 1, wybrać 2.
 • Osoby niesłyszące (użytkownicy języka migowego) mogą skorzystać ze strony www.interpreternow.co.uk/nhs119

Do testu można przystąpić:

 • w pobliskim ośrodku testowym
 • za pomocą domowego zestawu testowego, jeśli nie można dojechać do ośrodka testowego (zajmuje to więcej czasu).

Lokalizację można ustalić podczas zamawiania testu.

Nie można korzystać z transportu publicznego lub taksówki, aby dojechać do ośrodka testowego. Nie można odwiedzać innych miejsc lub osób.

Personel ośrodka testowego ma dostęp do tłumaczy telefonicznych oraz tłumaczy BSL przez wideo.

Test należy wykonać w ciągu pierwszych 8 dni od wystąpienia objawów lub w ciągu 4 dni, jeżeli test jest wykonywany w domu.

Test polega na pobraniu wymazu z wnętrza nosa i z tylnej części gardła za pomocą długiego wacika.

Wyniki zostaną przekazane SMS-em, telefonicznie lub mailem.

Informacje na temat testu, zebrane przez usługę NHS Test and Trace, są traktowane jako poufne, zgodnie ze ścisłymi zasadami ochrony danych oraz są oddzielne od dokumentacji medycznej NHS.

Niezależnie od statusu imigracyjnego, przysługuje bezpłatny test i bezpłatne leczenie Covid-19 w ramach NHS w UK – nie są wymagane żadne kontrole imigracyjne.

Należy pamiętać:

 • Aby szybko zamówić test, jeżeli pojawi się kaszel, wysoka temperatura, zmiana lub utrata smaku lub zapachu.
 • Należy poddać się kwarantannie domowej w oczekiwaniu na wynik testu lub jeśli wynik jest pozytywny (występuje koronawirus).

Prosimy zapoznać się z innymi ulotkami, aby uzyskać więcej informacji.

Test and Trace – co się stanie w przypadku kontaktu z osobą, która ma Covid-19?

Jeśli wynik testu na obecność Covid-19 będzie pozytywny, usługa Test and Trace skontaktuje się, aby zapytać o osoby, z którymi było się w bliskim kontakcie w ciągu 2 dni od rozpoczęcia się objawów.

Usługa Test and Trace:

 • zadzwoni z numeru 0300 013 5000 lub
 • wyśle wiadomość sms od nadawcy ‘NHStracing’
 • poprosi o zalogowanie się na stronie www.contact-tracing.phe.gov.uk, jeśli to możliwe

Usługa zapyta o:

 • pełne imię i nazwisko, datę urodzenia oraz kod pocztowy miejsca zamieszkania
 • wszelkie występujące objawy Covid-19
 • podanie imienia i nazwiska oraz/lub adresu e-mail do osób, z którymi miało się bliski kontakt oraz, czy osoby, z którymi było się w kontakcie, mają mniej niż 18 lat lub mieszkają poza Anglią.
 • Wyjaśni, co rozumie przez ‘bliski kontakt’.
 • Przekaże osobom, z którymi było się w bliskim kontakcie, aby poddały się kwarantannie domowej.

Test and Trace nie powie, kto im udzielił informacji, a dane pozostaną poufne.

Usługa nigdy nie poprosi o to, aby:

 • zadzwonić pod numer telefonu o podwyższonej opłacie (na przykład numery zaczynające się od 09 lub 087)
 • pobrać oprogramowanie lub przejąć kontrolę nad komputerem
 • zapłacić za coś lub podać dane do konta bankowego lub karty kredytowej
 • podać hasła, numery PIN lub tożsamość w kontach społecznościowych
 • wejść na dowolną stronę internetową inną niż to gov.uk lub nhs.uk.

Usługa Test and Trace może także zadzwonić lub wysłać smsa, jeżeli odkryje, że miał miejsce kontakt z osobą z Covid-19, poinformuje o kontakcie z taką osobą oraz, że o konieczności poddania się kwarantannie domowej przez 10 dni.

Podczas tych 10 dni, jeśli wystąpią objawy, należy zorganizować wykonanie testu.

Pomoc i wsparcie – jaka pomoc jest dostępna w trakcie kwarantanny domowej?

W przypadku pozytywnego testu na koronawirusa lub konieczności poddania się kwarantannie domowej z powodu bliskiego kontaktu z osobą z koronawirusem, należy powiedzieć pracodawcy, że nie można przyjść do pracy.

Zaświadczenie o izolacji można otrzymać na stronie www.111.nhs.uk/isolation-note.

Jeżeli nie można otrzymać zasiłku chorobowego od pracodawcy, możliwe jest uzyskanie świadczeń takich jak Ustawowy Zasiłek Chorobowy (SSP) od pierwszego dnia kwarantanny.

Jeśli nie przysługuje Ustawowy Zasiłek Chorobowy (na przykład w przypadku samozatrudnienia) może przysługiwać Univeral Credit lub Employment and Support Allowance (ESA).

Prosimy odwiedzić stronę www.gov.uk/statutory-sick-pay/eligibility w celu uzyskania więcej informacji, a w celu uzyskania niezależnej porady i pomocy prosimy zadzwonić na Infolinię dla Klientów Biura Porad Obywatelskich: 0800 144 8848 (9:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku) i wybrać 4. (Dostępni są tłumacze telefoniczni).

Jeżeli potrzebne jest jedzenie lub lekarstwa, należy robić zakupy online, jeżeli można, oraz prosić o pozostawienie zakupów do odebrania na zewnątrz domu, jak na przykład na wycieraczce.

Jeżeli robienie zakupów online nie jest możliwe i potrzebna jest pomoc w zdobyciu żywności lub lekarstw, albo potrzebna jest pomoc finansowa, organizacje społeczne w okolicy mogą pomóc.

Jeśli nie wiadomo do których organizacji się zgłosić, należy skontaktować się z miejscową radą. kościołem lub grupą wyznaniową, albo poprosić przyjaciół o pomoc (należy do nich zadzwonić lub wysłać maila).

Jeżeli stan zdrowia na to pozwala, należy pozostawać aktywnym w domu i starać się czymś zająć.

Pomoc i wsparcie podczas pandemii koronawirusa – informacje dla mieszkańców Devon

W przypadku złego stanu zdrowia lub potrzeba jest porada na temat objawów koronawirusa, należy zadzwonić na 111 lub odwidzieć stronę 111.nhs.uk

Jeśli potrzebna jest pomoc z żywnością, pieniędzmi, lekarstwami lub potrzebna jest inna porada lub pomoc, należy odwiedzić stronę www.devon.gov.uk/coronavirus-advice-in-devon/communities

Lub zadzwonić na Infolinię District Council Community Hub Support:

Aby uzyskać bezpłatne, bezstronne i poufne porady, które pomogą przezwyciężyć problemy, w tym porady dotyczące świadczeń, prosimy odwiedzić stronę www.cabdevon.org.uk lub zadzwonić na Infolinię dla Klientów Biura Porad Obywatelskich: 0800 144 8848 (9:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku). Wybrać 4.

Ewentualnie, jeśli potrzebna jest inna pomoc z powodu izolacji, prosimy zadzwonić na Infolinię Alarmową ds. Koronawirusa w Devon 0345 155 1011 (czynne od poniedziałku do piątku 8:00 – 20:00 i w soboty 9:00-13:00).

Prosimy pozostać na linii, aby porozmawiać z doradcą. Doradcy mają dostęp do tłumaczy telefonicznych.

Osoby niesłyszące mogą skorzystać z InterpretersLive na stronie:
www.devon.gov.uk/help/contact-us/british-sign-language

Baza danych organizacji społecznych w Devon, prosimy odwiedzić stronę: devon.cc/communitygroups.


Top