Skip to content

Testing and support in Farsi


(ویروس کرونا) – تست و پشتیبانی

تست Covid-19 – چگونه می توانم یک وقت برای آن رزرو کنم؟

اگر علائمی دارید ، باید در اسرع وقت تست کنید تا اطمینان حاصل کنید که آیا Covid-19 (ویروس کرونا) دارید یا نە.

تست کردن رایگان و سادە است.

می توانید به صورت آنلاین از طریق gov.uk/get-coronavirus-test درخواست تست کنید.

اگر در استفاده از سرویس آنلاین (برای انگلستان) مشکلی دارید:

 •  بە ١١٩ زنگ بزن
 • برای دسترسی به مترجم ، با ١١٩ تماس بگیرید ، 1 را فشار دهید ، و بعد 2 را فشار دهید.
 • ناشنوایان (کاربران زبان اشاره) می توانند از این سایت استفاده کنند www.interpreternow.co.uk/nhs119

می توانید گرفتن تست را انتخاب کنید:

 •  در یک مرکز آزمایش نزدیک بە شما
 • اگر قادر بە دسترسی بە مرکز تست کردن نیستید ، میتوانید یک کیت تست خانگی انجام دهید ( نشان دادن نتیجە تست خانگی مدت زمان بیشتری می کشد)

هنگام رزرو کردن تست می توان در مورد انتخاب مکان بحث کرد.

برای دسترسی به مراکز تست نباید از وسایل حمل و نقل عمومی یا تاکسی استفاده کنید. نباید از مکان ها یا افراد دیگر دیدن کنید.

کارکنان مراکز تست به تلفن, مترجم ویدئویی و (BSL) زبان اشاره انگلیسی دسترسی دارند

شما باید آزمایش را در ٨ روز اول بروز علائم انجام دهید یا در عرض ٤ روز ، اگر در خانه آزمایش میشوید.

این آزمایش انجام دادە میشود از طریق استفادە از یک سواب از داخل بینی و پشت حلق ، با استفاده از یک قلم پنبه ای طولانی.

نتیجە تست را از طریق پیامک ، تلفن یا ایمیل دریافت خواهید کرد.

اطلاعات مربوط به آزمون شما که توسط سرویس NHS Test and Trace جمع آوری شده است مطابق با قوانین دقیق محافظت از اطلاعات محرمانه از آن استفادە میشود.

وضعیت مهاجرت شما هرچه باشد ، شما حق دسترسی بە یک آزمایش رایگان و درمان رایگان NHS برای Covid-19 در انگلیستان دارید . کنترول کردن شرایط مهاجرت مورد نیاز نیست.

یادآوری:

 •  در صورت بروز سرفه ، تب شدید یا تغییر یا از دست دادن حس بویایی یا چشایی بلافاصله یک تست را رزرو کنید.
 • باید خود را قرنطین کنید در ضمن انتظار برای نتایج آزمایش یا اگر تست شما مثبت است (اگرویروس کرونا داشته باشید).

برای کسب اطلاعات بیشتر به ویدیو های دیگر ما مراجعه کنید

(Test and Trace) تست و ردیابی – اگر با فردی با Covid-19 دارد در تماس باشم چه اتفاقی می افتد؟

در صورت مثبت بودن تست Covid-19 تان، سرویس NHS Test and Trace با شما تماس خواهد گرفت تا سوال کند درباره هر کسی که در ٢ روز قبل از شروع/بروز علائم با او ارتباط نزدیک داشته اید.

سرویس تست و ردیابی :

 •  بە شمارە ٠٣٠٠٠١٣٥٠٠ بە شما زنگ خواهد زد.
 • از ‘NHStracing’ برای شما پیامک ارسال میکنید
 • از شما درخواست خواهد کرد کە اگر قادرە هستید به وب سایت www.contact-tracing.phe.gov.uk مراجعە کنید.

آنها از شما سوال خواهند کرد در مورد:

 •  برای نام و شهرت ، تاریخ تولد و کد پستی محل زندگیتان
 • در مورد بروز علائم Covid-19 نزد شما
 • برای ارائه نام ، شماره تلفن و یا آدرس ایمیل هرکسی که از نزدیک با او ارتباط بودەاید و یا اگر کسی که با او در ارتباط بوده اید زیر 18 سال است یا در خارج از انگلستان زندگی می کند.
 • آنها توضیح خواهند داد کە منظورشان از “تماس نزدیک” چیست.
 • به هرکسی که در تماس نزدیک بودەاید گفته می شود که خود را قرنطینە کند.

تست و ردیابی (Test and Trace) نمی گوید که چه کسی آنها را مطلع کرده است و اطلاعات شما محرمانه نگە میدارد.

آنها هرگز از شما نمی پرسند:

 •  کە تماس/ شماره گیری بە یک شماره تلفن با نرخ برتر بکنید (به عنوان مثال ، شماره هایی که از 09 یا 087 شروع می شوند).
 • کە نرم افزار یان اپی را پیادە کنید کە کامپیوتر را کنترول کند.
 • برای پرداخت هزینه ای یا درخواست جزئیات بانک یا کریدیت کارتان
 • برای پاسورد ، یا هویت رسانه های اجتماعی شما
 • دسترسی به هر وب سایت دیگری غیر از gov.uk or nhs.uk website

سرویس تست و ردیابی Test and Trace به ممکن است با شما تلفی تماس بگیرد یا پیامک دهد اگر آنها متوجه شوند کە شما با فردی مبتلا به Covid-19 در ارتباط بوده اید ، آنها به شما توصیه می کنند که با کسی در تماس بوده اید و باید 10 روز خودرا قرنطینە کنید، در طی آن10 روز ، در صورت بروز علائم باید ترتیب تست کرونا بدهید.

راهنمایی و پشتیبانی – در حالی که خود را قرنطینە می کنم چه کمکی در دسترس است؟

اگر تستکرونایتان مثبت است یا به دلیل تماس نزدیک با فرد مبتلا به ویروس کرونا مجبور به قرنطینە هستید، به کارفرمایت بگو که نمی توانید سر کار بیایید.

شما یک یادداشت قرنطینە از www.111.nhs.uk/isolation-note دریافت خواهید کرد

اگر نمی توانید از کارفرمای خود دستمزد بیماری دریافت کنید ، ممکن است از روز اول در قرنطینەخود ، مزایایی مانند Statutory Sick Pay (SSP) دریافت کنید.

شما ممکن است واجد شرایط باشید برای دریافت؛ Universal Credit یا Employment and Support Allowance (ESA).

برای اطلاعات بیشتر بە این سایت مراجعە کنید: pay/eligibility-sick-www.gov.uk/statutory

یا برای مشاوره و کمک منحصر بە فرد ، با شماره تلفن مشاوره شهروندان تماس بگیرید، ۰۸۰۰ ۱۴۴ ۸۸۴۸، روزهای دوشنبە تا جمعە بین ساعات ٩ صبح و ٥ بعد از ظهر(مترجم تلفنی در دسترس است).

اگر به غذا و دارو احتیاج دارید ، تا حد امکان به صورت آنلاین خرید كنید و بخواهید را کە برایتان آرودەشدە در بیرون از خانه شما بماند.

اگر نمی توانید به صورت آنلاین خرید کنید و برای تهیه غذا یا دارو به کمک نیاز دارید یا نیاز به کمک مالی دارید ، سازمان های محلی در منطقه یتان می توانند به شما کمک کنند.

اگر نمی دانید اینها سازمانها کجا هستند ، با شورای محلی ، کلیسا یا مجمع دینی خود تماس بگیرید، یا از دوست خود کمک بخواهید (این خواستە باید از طریق تلفن یا ایمیل ارسال شود).

اگر به اندازه کافی سرحال هستید ، سعی کنید در خانه فعال باشید و خود را مشغول نگەدارید.

کمک و پشتیبانی در هنگام شیوع ویروس کرونا – اطلاعاتی برای ساکنان دون

اگر احساس ناراحتی می کنید و یا در مورد علائم ویروس کرونا نیاز به مشاوره دارید ، باید با شماره ١١١ تماس بگیرید یا به 111.nhs.uk مراجعه کنید.

اگر در زمینه غذا ، پول ، دارو یا موارد دیگر نیاز بە کمک و مشاورە دارید، لطفا مراجع کنید بە-www.devon.gov.uk/coronavirusdevon/communities -in-advice

یا با خط تماس برای پشتیبانی بە مرکز شورای منطقه ای تماس بگیرید:

برای مشاوره رایگان ، بی طرفانه و محرمانه برای کمک به غلبه بر مشکلات ، از جمله مشاوره در مورد مزایای مالی بە این سایت مراجعە کن www.cabdevon.org.uk یا با خط تماس مشاورە شهروندان

۰۸۰۰ ۱۴۴ ۸۸۴۸تماس در روزهای دوشنبە – جمعە بین ساعت ٩صبح و ٥ بعد از ظهر. لطفا شمارە ٤ را فشاربدهید.

یا اگر بە خاطر این کە در این کە تو در قرنطینە هستی و نیاز نە کمکی دیگری داری لطفا بە خط کمک اظطراری مربوط بە کرونا در دون زنگ بزن ٠٣٤٥١٥٥١٠١١، تماس در روزهای دوشنبە – جمعە بین ساعت ٨صبح و ٨ بعد از ظهر، و رۆزهای شنبە و یکشنبە بین ساعات ٩ صبح و ١ بعد از ظهر.

در صف تلفن بمانید تا با یک مشاور صحبت کنید، مشاور بە مترجم تلفنی دسترسی دارد.

نا شنوایان میتوانند از InterpretersLive در این سایت language-sign-us/british-www.devon.gov.uk/help/contact استفادە کنند

بانک اطلاعاتی سازمان های منطقە دون: devon.cc/communitygroups.


Top