Skip to content

How to stop the spread of Covid-19 in Polish


Jak zatrzymać rozprzestrzenianie się Covid-19 (koronawirusa) 

Language: Polish / Polski

Co to jest Covid-19?

Covid-19 jest nowym koronawirusem. Jest chorobą wysoce zakaźną.

U większości osób występują łagodne objawy lub ich brak, ale u niektórych osób może spowodować długoterminową chorobę lub śmierć.

Osoby najbardziej dotknięte Covid-19 to osoby starsze (szczególnie osoby powyżej 70 roku życia) oraz osoby z chorobami współistniejącymi, takimi jak cukrzyca, otyłość, przewlekła choroba płuc, problemy z nerkami, wątrobą oraz sercem, osłabiony układ odpornościowy, przewlekłe choroby neurologiczne, jak choroba Parkinson ‘a, osoby zażywające określone lekarstwa oraz kobiety w ciąży.

Chociaż to rzadziej spotykane, czasami osoby, które są młodsze lub zdrowe mogą również bardzo ciężko zachorować.

Jeśli liczba przypadków Covid-19 wzrośnie w okolicy, będziemy musieli zamknąć takie miejsca, jak sklepy lub szkoły oraz powiedzieć mieszkańcom, aby zostali w domu, jak to zrobiliśmy w marcu 2020.

Można pomóc w zatrzymaniu rozprzestrzeniania się Covid-19!

‘Dystansowanie społeczne’ – dlaczego jest ważne?

Dobra higiena i dystansowanie społeczne pomoże w zatrzymaniu rozprzestrzeniania się Covid-19. Oto, co należy robić:

 • Zachowywać odległość co najmniej 2 metrów.
 • Nosić zakrycie twarzy w pomieszczeniach publicznych, takich jak placówki służby zdrowia NHS, sklepy oraz w środkach transportu współdzielonego lub publicznego
 • można zdejmować zakrycie twarzy podczas jedzenia lub picia.
 • Regularnie i dokładnie myć ręce mydłem i wodą przez 20 sekund.
 • Używać środka do dezynfekcji rąk, jeśli brakuje dostępu do mydła i wody.
 • Zasłaniać usta i nos chusteczką podczas kaszlu i kichania oraz wyrzucać chusteczkę w bezpieczny sposób. Zasłaniać usta swoim rękawem w przypadku braku chusteczki.
 • Unikać dotykania swoich oczu, nosa lub ust.
 • Nie dotykać zakrycia twarzy podczas noszenia.
 • Ograniczać ilość osób spoza swojego gospodarstwa domowego, z którymi wchodzi się w kontakt.
 • Unikać zatłoczonych miejsc.
 • Planować z wyprzedzeniem i być przygotowanym na powrót do domu, jeśli będzie zbyt dużo ludzi.
 • Pracować z domu, jeśli można.

Osoby żyjące samotnie lub potrzebujące pomocy w opiece nad dzieckiem mogą mieć możliwość tworzenia ‘grupy wsparcia’, na przykład łącząc się z innym gospodarstwem domowym. Należy ograniczać kontakty z osobami spoza swojej ‘grupy wsparcia’.

Zasady dotyczące liczby osób, z którymi można sie spotykać oraz gdzie można wychodzić, regularnie się zmieniają, więc należy śledzić na bieżąco najnowsze informacje.

Zasłanianie twarzy – dlaczego jest ważne?

Można rozprzestrzeniać Covid-19 zanim zakażenie zostanie potwierdzone a u niektórych osób nie ma objawów lub występują bardzo łagodne objawy.

Kiedy oddychamy i rozmawiamy, uwalniamy drobne kropelki. U osób, które mają Covid-19, wirus będzie znajdować się w tych kropelkach.

Zakrycie twarzy złapie kropelki i pomoże zatrzymać rozprzestrzenianie się Covid-19.

Face coverings do not protect you from catching Covid-19.

Zakrycie twarzy nie chroni nas przed zarażeniem się Covid-19.

Należy nosić zakrycie twarzy w pomieszczeniach publicznych, takich jak placówki służby zdrowia NHS, sklepy oraz w środkach transportu współdzielonego lub publicznego.

Można zdejmować zakrycie twarzy podczas jedzenia lub picia.

Niektóre osoby nie muszą nosić zakrycia twarzy z powodów zdrowotnych lub niepełnosprawności.

Dzieci poniżej 11 lat nie muszą nosić zakrycia twarzy.

Można kupić zakrycie twarzy z materiału, używać chustki lub szalika, lub samodzielnie wykonać zakrycie twarzy z koszulki.

Zakrycie twarzy musi mieć dwie warstwy bawełny oraz punkt zaczepienia za uszami lub wiązanie z tyłu głowy.

Ważne jest, aby zakrycie twarzy przez cały czas zasłaniało nos i usta oraz nie miało prześwitów wokół krawędzi.

Należy pamiętać, aby:

 • Nie dotykać swojej twarzy lub materiału, podczas noszenia zakrycia twarzy.
 • Wymieniać swoje zakrycie twarzy jeśli jest wilgotne
 • Całkowicie zdejmować zakrycie twarzy po użyciu, bez dotykania przedniej części
 • Po użyciu wkładać zakrycie twarzy do plastikowej torebki
 • W przypadku zakrycia twarzy wielokrotnego użytku, po powrocie do domu należy umyć je w wodzie z mydłem
 • W zależności od wykonywanych czynności, może zajść potrzeba zaopatrzenia się w więcej niż dwa zakrycia twarzy
 • Należy kontynuować regularne mycie rąk.

Więcej informacji znajduje się na stronie www.gov.uk/government/publications/face-coverings-when-to-wear-one-and-how-to-make-your-own

Kwarantanna domowa – co należy zrobić w przypadku podejrzenia zakażenia Covid-19?

Jeśli występują jakieś z następujących objawów:

 • Nowy, uporczywy kaszel
 • Wysoka temperature
 • Utrata lub zmiana węchu lub smaku

Należy zostać w domu (‘kwarantanna domowa’) oraz zamówić test na Covid-19 www.gov.uk/get-coronavirus-test .

Nie wychodzić z domu w oczekiwaniu na wyniki testu.

Kwarantanna domowa oznacza, że:

 • Nie można chodzić do pracy, szkoły lub miejsc publicznych
 • Nie można korzystać z transportu publicznego lub taksówek
 • Nie można wychodzić po żywność lub lekarstwa
 • Nie można przyjmować gości w swoim domu lub wychodzić na spotkania towarzyskie, albo w celu wykonywania ćwiczeń fizycznych.

Prosimy zapoznać się z naszymi filmami wideo/informacjami o Pomocy i Wsparciu, jeżeli potrzebna jest pomoc w dostarczeniu żywności lub leków.

Jeżeli test jest pozytywny, należy poddać się kwarantannie domowej przez przynajmniej 10 dni. Okres kwarantanny domowej został wydłużony z 7 dni.

Od wystąpienia u pierwszej osoby objawów, wszyscy pozostali członkowie gospodarstwa domowego muszą również poddać się kwarantannie domowej przez co najmniej 10 dni.

Jeżeli test jest negatywny, osoba i członkowie gospodarstwa domowego mogą zakończyć kwarantannę domową.

Po upływie 10 dni, jeżeli nadal występują inne objawy oprócz kaszlu lub utraty zmysłu węchu lub smaku kwarantannę domową należy kontynuować do momentu poprawy stanu zdrowia.

Nie trzeba kontynuować kwarantanny domowej, jeżeli występuje tylko kaszel lub utrata zmysłu węchu lub smaku, ponieważ objawy te mogą się utrzymywać.

Podczas kwarantanny domowej, jeżeli u innych członków gospodarstwa domowego wystąpią objawy, osoby te powinny umówić się na test. Muszą izolować się przez minimum 10 kolejnych dni, jeżeli test jest pozytywny.

Podczas kwarantanny domowej z powodu Covid-19, każda osoba w gospodarstwie domowym powinna:

 • Pozostawać w oddzielnych pokojach, jeżeli możliwe.
 • Pozostawiać otwarte okna, aby wpuścić dużo świeżego powietrza.
 • Unikać korzystania ze wspólnych pomieszczeń, takich jak łazienki lub kuchnie, jeżeli możliwe.
 • Jeżeli domownicy korzystają ze wspólnej łazienki lub kuchni, należy korzystać z nich w innym czasie i dokładnie czyścić po skorzystaniu z nich
 • pomocne może być ustalenie grafiku.
 • Należy korzystać z oddzielnych ręczników, ubrań oraz innych przedmiotów.
 • Regularnie myć ręce.

W przypadku złego stanu zdrowia i potrzeby zasięgnięcia porady lekarskiej, należy:

 • Zadzwonić pod numer 111 lub odwiedzić stronę nhs.uk
 • Odwiedzić stronę interpreternow.co.uk/nhs111 (dla użytkowników języka migowego)
 • W nagłym wypadku zadzwonić pod numer 999 lub odwiedzić stronę emergencysms.net (dla osób głuchoniemych lub niedosłyszących).
 • Jeżeli język angielski nie jest pierwszym językiem, należy powiedzieć “I need an interpreter [Potrzebuję tłumacza]”

W przypadku przebywania na urlopie, należy zapoznać się z Kartą Turystyczną w celu uzyskania dodatkowej porady lub skontaktować się ze swoim dostawcą zakwaterowania.


Top