Skip to content

Testing and support in Thai


วิธีหยุดแพร่เชื้อโควิด-19 (โคโรนาไวรัส) – การตรวจและความช่วยเหลือ

การตรวจโควิด-19 – ฉันจะจองอย่างไร?

ถ้าคุณมีอาการ คุณควรตรวจให้เร็วที่สุดเพื่อหาว่าคุณมีเชื้อโควิด-19 (โคโรนาไวรัส) หรือไม่

ตรวจฟรีและง่าย

คุณสามารถขอตรวจได้ทางออนไลน์ที่ gov.uk/get-coronavirus-test

ถ้าคุณมีปัญหาในการใช้บริการออนไลน์ (สำหรับอังกฤษ):

 • โทร 119
 • ต้องการล่าม โทร 119, กด 1, กด 2
 • สำหรับคนหนูหนวก (ใช้ภาษามือ) สามารถเข้าไปที่ interpreternow.co.uk/nhs119

คุณสามารถเลือกที่ตรวจสอบ:

 • ที่ศูนย์ตรวจใกล้บ้านของคุณ
 • โดยชุดอุปกรณ์ตรวจที่บ้าน ถ้าคุณไม่สามารถไปยังศูนย์ตรวจได้ (ใช้เวลานานกว่า)

สามารถเลือกสถานที่ตรวจได้เมื่อจองการตรวจ

คุณต้องไม่ใช้รถโดยสารสาธารณะหรือแท็กซี่มาที่สถานที่ตรวจ คุณต้องไม่แวะสถานที่อื่นหรือหาคนอื่น

เจ้าหน้าที่ศูนย์ตรวจสามารถโทรศัพท์และติดติต่อล่ามทางวิดีโอภาษามือ BSL ได้

คุณต้องไปตรวจภายใน 8 วันแรกที่มีอาการ หรือภายใน 4 วัน ถ้าตรวจที่บ้าน

การตรวจจะต้องใช้คอตตอนบัดขนาดยาวดูดซับจากภายในจมูกและปลายลำคอ

คุณจะได้รับผลตรวจทางข้อความมือถือ โทรศัพท์ หรืออีเมล์

ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจของคุณ ที่รวบรวมโดย NHS Test and Trace Service (บริการตรวจและตาม) จะเก็บเป็นความลับตามกฎของการปกป้องข้อมูลอย่างเคร่งครัด และแยกต่างจากจากบันทึกประวัติทางการแพทย์ของ NHS

ไม่ว่าคุณจะมีสถานภาพเป็นคนต่างชาติหรือไม่ก็ตาม คุณสามารถตรวจและรับการรักษาโควิด-19 จาก NHS ในสหราชอาณาจักรได้ฟรี ไม่จำเป็นต้องตรวจสอบสถานภาพของคนต่างชาติ

อย่าลืมว่า:

 • จองตรวจได้เลย ถ้าคุณมีอาการไอ อุณหภูมิสูง หรือการรับรสหรือกลิ่นสูญเสียไปหรือเปลี่ยนแปลงไป
 • คุณต้องแยกตัวในขณะที่รอผลตรวจ หรือถ้าผลตรวจเป็นบวก (หรือก็คือ คุณมีเชื้อโคโรนาไวรัส)

ดูเอกสารแผ่นอื่นเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

Test and Trace (ตรวจและตาม) – จะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันได้ติดต่อหรือสัมผัสคนที่มีโควิด-19?

ถ้าผลตรวจโควิด-19 ของคุณเป็นบวก NHS Test and Trace (หรือ หน่วยบริการตรวจและตาม) จะติดต่อคุณเพื่อสอบถามเกี่ยวกับคนที่คุณได้ติดต่อหรือสัมผัสใกล้ชิดในช่วง 2 วันก่อนที่จะเริ่มมีอาการ

Test and Trace Service (บริการตรวจและตาม) จะ:

 • โทรหาคุณจากเลขหมาย 0300 013 5000 หรือ
 • ส่งข้อความมือถือหาคุณจาก ‘NHStracing’
 • ขอให้คุณเข้าไปกรอกข้อมูลที่เว็บไซต์ contact-tracing.phe.gov.uk ถ้าคุณทำได้

พวกเขาจะถามคุณ:

 • ว่าคุณชื่อเต็มอะไร วันเกิด และรหัสไปรษณีย์ที่คุณอยู่
 • อาการโควิด-19 ต่าง ๆ ที่คุณมีในช่วงที่ผ่านมา
 • ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ และ/หรืออีเมล์ของบุคคลที่คุณได้ติดต่อใกล้ชิดในช่วงที่ผ่าน และจะถามว่า บุคคลที่ติดต่อเหล่านี้อายุน้อยกว่า 18 ปีหรือไม่ หรือมีใครอยู่นอกประเทศอังกฤษหรือไม่
 • พวกเขาจะอธิบายให้คุณฟังว่า ‘ติดต่อใกล้ชิด’ หมายถึงอะไร
 • บุคคลที่คุณได้ติดต่อใกล้ชิดจะได้รับการแจ้งว่าต้องแยกตัวเอง

Test and Trace (บริการตรวจและตาม) จะไม่บอกว่าใครให้ข้อมูลพวกเขา และข้อมูลของคุณจะเก็บเป็นความลับ

พวกเขาจะไม่ขอให้คุณ:

 • โทรไปยังหมายเลขที่มีค่าบริการพรีเมียม (เช่น หมายเลขที่ขึ้นต้นด้วย 09 หรือ 087)
 • ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์หรือขอควบคุมคอมพิวเตอร์ของคุณ
 • จ่ายเงินหรือขอให้คุณแจ้งข้อมูลธนาคารหรือเครดิตการ์ด
 • ให้บอกรหัสผ่าน PIN หรือข้อมูลตัวตนในสื่อสังคมทั้งหลาย
 • เข้าเว็บไซต์ที่อยู่นอกเหนือเว็บไซต์uk หรือ nhs.uk

Test and Trace Service (หรือ บริการตรวจและตาม) อาจจะโทรศัพท์หรือส่งข้อความหาคุณ ถ้าพวกเขาพบว่าคุณได้ติดต่อใกล้ชิดกับคนที่มีเชื้อโควิด-19 และพวกเขาจะบอกว่า คุณได้ติดต่อใกล้ชิดกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง และคุณจะต้องแยกตัวเป็นเวลา 10 วัน

ในระหว่าง 10 วันนี้ ถ้าคุณมีอาการ คุณควรนัดหมายเพื่อขอตรวจ

ความช่วยเหลือและสนับสนุน – มีความช่วยเหลืออะไรบ้างในระหว่างที่ฉันแยกตัว?

ถ้าผลตรวจโคโรนาไวรัสของคุณเป็นบวก หรือคุณต้องแยกตัวเพราะคุณได้ติดต่อใกล้ชิดกับคนที่มีโคโรนาไวรัส คุณต้องบอกนายจ้างว่า คุณไม่สามารถไปทำงานได้

คุณสามารถขอ Isolation Note (ใบแจ้งการแยกตัว) ได้จาก www.111.nhs.uk/isolation-note

ถ้าคุณไม่สามารถได้เงินจากนายจ้างเนื่องจากการลาป่วย คุณอาจจะของสวัสดิการอื่นได้ เช่น Statutory Sick Pay (SSP หรือก็คือ การจ่ายเงินจากการป่วยตามสิทธิ์) นับจากวันแรกที่แยกตัว

ถ้าคุณไม่สามารถรับ Statutory Sick Pay (หรือการจ่ายเงินจาการป่วยตามสิทธิ์) (ในกรณีเช่น คุณทำงานอิสระเป็นนายจ้างตนเอง) คุณอาจจะได้รับสิทธิ์ Universal Credit (วงเงินรายเดือน) หรือ Employment and Support Allowance (ESA หรือเงินสนับสนุนและจ้างงาน)

เข้าไปที่ www.gov.uk/statutory-sick-pay/eligibility เพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติม หรือหากต้องการคำแนะนำและความช่วยเหลือรายบุคคล โทรติต่อ Citizen’s Advice Consumer Helpline (หน่วยช่วยเหลือลูกค้าคำแนะนำประชาชน): 0800 144 8848 (9 โมงเช้า to 5 โมงเย็น, วันจันทร์ถึงวันศุกร์) และกด 4 (มีล่ามทางโทรศัพท์ให้บริการ)

ถ้าคุณต้องการอาหารและยา ให้คุณซื้อทางออนไลน์ถ้าทำได้ และขอให้บางสิ่งของไว้นอกตัวบ้าน เช่น บันไดหน้าบ้าน

ถ้าคุณไม่สามารถซื้อของออนไลน์ได้ และต้องการความช่วยเหลือในการหาอาหารหรือยา หรือต้องการความช่วยเหลือทางการเงิน หน่วยงานชุมชนในพื้นที่ในเขตของคุณสามารถช่วยได้

ถ้าคุณไม่รู้ว่า หน่วยงานเหล่านี้เป็นใคร ให้ติดต่อเทศบาลท้องถิ่น โบสถ์ หรือกลุ่มทางศาสนา หรือขอให้เพื่อนช่วยเหลือ (คุณจะต้องโทรศัพท์หรืออีเมล์)

ถ้าคุณร่างกายแข็งแรงพอ พยายามทำตัวให้กระฉับกระเฉงในบ้าน และหาอะไรทำตลอดเวลา

ความช่วยเหลือและสนับสนุนในช่วงการระบาดโคโรนาไวรัส – ข้อมูลสำหรับคนที่อยู่ใน Devon

ถ้าคุณรู้สึกไม่สบาย หรือต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับอาการโคโรนาไวรัส คุณควรโทร 111 หรือเข้าเว็บไซต์ 111.nhs.uk

ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับอาหาร เงิน ยา หรือคำแนะนำอื่น ๆ หรือความช่วยเหลือ ให้เข้าไปที่ www.devon.gov.uk/coronavirus-advice-in-devon/communities

หรือโทรศัพท์ไปยัง District Council Community Hub Support (ฝ่ายสนับสนุนชุมชนในเทศบาลเขต):

 • East Devon: 01395 571500
 • Exeter: 01392 265000
 • Mid Devon: 01884 234387
 • North Devon: 01271 388280
 • South Hams: 01803 861297
 • Teignbridge: 01626 215512
 • Torridge: 01237 428700
 • West Devon: 01822 813683

หากต้องการคำแนะนำฟรี เป็นกลาง และเก็บเป็นความลับ เพื่อแก้ปัญหาของคุณ รวมทั้งคำแนะนำเกี่ยวกับสวัสดิการ เข้าไปที่ www.cabdevon.org.uk หรือโทร Citizen’s Advice Consumer Helpline (หน่วยช่วยเหลือลูกค้าคำแนะนำประชาชน): 0800 144 8848 (9 โมงเช้า ถึง 5 โมงเย็น, วันจันทร์ถึงวันศุกร์) กด 4

หรือ ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลืออื่น ๆ เพราะคุณแยกตัวอยู่ กรุณาติดต่อ Devon Coronavirus Emergency Helpline (หรือศูนย์บริการฉุกเฉินโคโรนาไวรัสของเดฟว่อน)  0345 155 1011 (เปิด วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 8 โมงเช้า ถึง 8 นาฬิกาตอนเย็น และวันเสาร์ 9 โมงเช้า ถึง บ่าย 1 )

ถือสายเพื่อคุยกับผู้ให้คำปรึกษา และผู้ให้คำปรึกษาสามารถโทรติดต่อล่ามได้

บุคคลที่หนูหนวกสามารถใช้บริการ InterpretersLive (ล่ามสด) ได้ที่: www.devon.gov.uk/help/contact-us/british-sign-language

ฐานข้อมูลหน่วยงานชุมชมของ Devon สามารถเข้าชมได้ที่ devon.cc/communitygroups.


Top